Popüler gelin saç modelleri

Popüler gelin saç modelleri


Sac Modelleri


Eðer bu sene evlenecek olanlardansanýz, 2012'nin en popüler saç modellerine bir göz atmalýsýnýz. Sizin için küçük bir araþtýrma yaptým ve bu yazýyý hazýrladým 
Hazýrsanýz baþlayalým;Boho

Boho tarzý daðýnýk saçlar gelinlerin bir baþka popüler tercihi. Seksi plaj saçý, daðýnýk örgüler doðal güzelliðinizi ortaya çýkarmak için iyi bir fikir.Hacim

Dalgalar hala gelinlerin saç modeli seçiminde popüler, fakat bu sene saçlar daha az dalgalý ve daha fazla hacimli.Ense Topuzlarý

Topuz, þüphesiz ki gelinlerin tercih ettiði klasik ve modasý eskimeyen saç modeli. Ense topuzlarý ise bu sene daha ön planda olacak.

Sac Modelleri

Daðýnýk Topuzlar

Bir diðer popüler topuz saç modeli ise daðýnýk topuz. Eðer saçýnýzýn sadece arkadan deðil, önden bakýnca da gösteriþli görünmesini istiyorsanýz bu tam size göre.

Sizin gelin saçý olarak tercihiniz nasýl olacak peki? Modaya uyacak mýsýnýz, yoksa farklý saç modelleri fikirleriniz mi var?
 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola